Bollenstreek

Bestuursleden afdeling Bollenstreek.

Voorzitter:  vacant

Vice -voorzitter: Wim Grimme.   Tel. 0252  413657. grimme(at)xs4all.nl .

Secretaris:  Nel v.d. Lans, Tel. 0252 411995, Sec.gb.bollenstreek(at)ziggo.nl .

Penningm.: Nel van der Linden,  Tel. 06 38988445 penn.groei.bloei.lisse(at)kpnmail.nl

Jolande Rusman,                       Tel.0252 418107.

Annie Eversdijk,                        Tel. 0252 521785.

                

Wilt u uw e-mail gebruiken om informatie op te vragen? Gebruik dan het e-mail adres van de vice- voorzitter grimme@xs4all.nl