Activiteiten & Actueel

DE HEEMTUIN VEERTIG JAAR OUD !!!!!!!!!!!!

                                    VEERTIG JAAR HEEMTUIN.

 

 

In het decembernummer van het  “Mededelingenblad”  van  de afdeling Lisse van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en plantkunde  van het jaar 1971 konden wij het volgende lezen:

 

“Vanaf 15 januari 1972 zal er een begin gemaakt worden met de werkzaamheden aan de heemtuin. Ieder lid is vanaf deze datum,  bij werkbaar weer,  van harte welkom op het perceel achter de molen aan de Eerste Poellaan. We werken voorlopig iedere zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur.”

 

De redactie van het “Mededelingenblad”voegt hier nog aan toe:

 

“  Laat Uw bestuur niet  “in de kou staan” en helpt mee om van onze heemtuin iets moois te maken.”

 

De afdeling was nog geen jaar oud toen één van de leden (de heer W. F. A. Grimme Jr.) met het idee kwam om een heemtuin te beginnen. Hij was enthousiast over de wilde flora en wilde andere laten delen in die liefde voor de wilde planten. Op bijna alle avonden van onze afdeling was een bloemschikking met wilde bloemen,  zaadvormen of  vruchten  van hem aanwezig.

 

Aan de gemeente  Lisse werd om een stuk grond gevraagd en deze werd ook toegewezen. Het stuk grond achter de molen van de Zemelpolder. Al snel bleek dat reeds een deel van deze grond was verhuurd aan de Familie Persoon.

 

Plannen werden gemaakt en het werk kon beginnen.

 

De werkers van het eerste uur waren voor zover ik mij dat kan herinneren de heren:  Koning,  van Dam,  de Graaff  en twee keer Grimme.  Er werd gewerkt op de zaterdagmiddagen. Dit bleek geen gelukkige keuze te zijn. De werkers waren echter allemaal nog volop aan het werk en  dus wat bleef er anders over dan de zaterdagmiddag.

 

Eerst werd er opgeruimd en dat was echt wel nodig,  oude fietsen,  matrassen en nog veel meer afval kwam te voorschijn.

 

Na het opruimen kwam  het  “echte werk”  aan de beurt,  paden uitzetten,  bomen snoeien,  ongewenst beplanting weghalen en het graven van een vijver    ( de veenput).

 

Voorjaar 1973 zijn de plannen klaar en kunnen definitieve paden e.d. worden aangelegd. Wel moet eerst nog een teleurstelling worden geïncasseerd want langs de tuin moet nog een openbaar voetpad worden aangelegd.

 

De tuin werd diverse malen door ongewenste bezoekers bezocht en op ons verzoek plaatste de gemeente een hek langs de tuin ( de voorloper van het huidige hek) en de tuin kreeg een eigen toegangshek naast de molen. De leden konden sleutels kopen en zo wanneer zij zin hadden de tuin bezoeken.

 

Één van de vragen die beantwoord moesten worden was:  Hoe komen wij aan planten voor de heemtuin?

 

Er werd contact opgenomen met horti en andere heemtuinen en zo konden wij planten of zaden krijgen of kopen. Verder werd er jacht gemaakt op zaden.

 

Met de verkregen zaden aan het werk,  planten kweken dus.  Dit gebeurde in het begin op de heemtuin zelf.  De Hortus uit Lieden bezorgde ons  veel zaad van heel veel planten.  Van het planten kweken kwam  het kweken van planten en het winnen van zaden. Wat doe je met die zaden proberen ze te verkopen en zo ontstond de zaadkwekerij.  De heer en mevr. Koning hebben hier  het leeuwen aandeel voor hun rekening genomen.  In de tijd dat de zaden rijp waren en geoogst  was er niet veel vloerruimte in huize Koning over. Alles stond vol met potjes, doosjes zaad.  Uit de opbrengst van de zadenverkoop ontstond  “het heemtuinfonds”.

 

De zadenkwekerij verhuisde van de heemtuin naar land dat wij konden huren van de Firma van Klaveren. Het ging de eerste jaren goed maar al snel nam het enthousiasme nam af of het thuisfront eiste hun rechten op het aantal werkers nam af.  In 1978 werd er voor het laatst zaden geoogst en in 1979 werden de moerplanten overgebracht naar de heemtuin. De zadenverkoop ging naar de Cruydthoeck in Groningen.

 

Ook het werk op de heemtuin zelf werd door steeds minder mensen gedaan totdat er één overbleef.  Die ene,  de voorzitter,  kon alleen het werk niet aan en het onderhoud werd geminimaliseerd.

 

Het zal 1990 of 1989 zijn geweest dat mevr. Stelder met het verzoek kwam om het onderhoud van de heemtuin met nieuwe vrijwilligers weer te mogen oppakken.  Dat verzoek werd natuurlijk met open armen ontvangen.

 

Vol enthousiasme is zij aan het werk gegaan en heeft met haar vrijwilligers enorm veel werk verzet. Een bezoek aan de heemtuin is meer dan de moeite waard.

 

In de convo’s van onze afdeling , het  “Mededelingenblad “  was ondertussen door gebrek aan auteurs ter ziele, werden en worden  de leden op de hoogte  van het wel en wee van de heemtuin gehouden.

 

Een jaar af drie vier geleden kwam het verzoek om een  stichting te mogen vormen om zodoende beter in staat te zijn kapitaal aan te kunnen trekken voor o.a. het vervangen van het huisje op de heemtuin.

 

De ledenvergadering van de afdeling Lisse van de K.M.T.P / Groei en bloei ging hiermee akkoord  onder de voorwaarde dat de heemtuin onlosmakelijk verbonden blijft aan de afdeling.  De stichting gaat over de exploitatie en het beheer van de heemtuin.  De afdeling “huurt”de grond nog steeds van de gemeente Lisse.

 

De opbrengst aan rente van het heemtuinfonds gaat nog steeds naar de heemtuin met doorgaans nog een bescheiden bijdrage uit de algemene middelen van de afdeling.

 

Op 15 april 2011 werd een  nieuw onderkomen geopend.  De stichting had de financiën rond gekregen en met hulp van diverse firma’s en vrijwilligers  was het nieuwe onderkomen verrezen. Een mijlpaal voor de heemtuin en een felicitatie waard.

 

Wij wensen het stichtingbestuur en de vrijwilligers voor de komende tijd veel plezier toe in en met het nieuwe onderkomen “het Heemhuis”.

 

Voor u als lezer een welgemeend advies:  ”Ga kijken op de Heemtuin”.

 

Uit oude exemplaren van het  “Mededelingenblad” heb ik een aantal artikeltjes voor u gedigitaliseerd en deze zijn bijgevoegd.

 

Lisse, mei 2011.

 

W. N. Grimme.

 

Voorzitter afd. Lisse K.M.T.P. / Groei en Bloei.

 

 

meer
15 april 2012 opening nieuw onderkomen.
het heemhuis.
11
Sep
TOMATENOOGST
08
Sep
Zomerijver