Activiteiten & Actueel

Wim van Dijk hield op 21 januari een lezing met dia’s over druiven. 

Tegenwoordig zijn er veel liefhebbers, die een druivenkas als hobby hebben en vragen hebben over het snoeien en krenten. Ook in voor- of achtertuinen worden veel druiven al of niet met succes geteeld. Ook voor iedereen, die in de komende jaren een druif wil planten, is deze lezing interessant vanwege standplaats en soorten.

Wim van Dijk vertelde op een levendige manier over de geschiedenis van de druiven, druivensoorten, gewasbescherming en bemesting. Wim was één van de laatste commerciële druivenkwekers van het Westland. Hij heeft in 1975 de druivenkwekerij van zijn vader overgenomen. De druiventeelt was tot 1960 de bakermat van de wereldtuinbouw onder glas. Deze teelt is vrij arbeidsintensief. Door de concurrentie uit zuidelijke landen en de opkomst van andere teelten, zoals tomaten, paprika's en bloemen is de druiventeelt in het Westland grotendeels verdwenen.

In 1999 is Wim van Dijk gestopt met zijn eigen bedrijf. Sinds hij zijn bedrijf heeft beëindigd, is hij verbonden aan de “ Westlandse Druif”.

Stichting Westlandse Druif is eind 20ste eeuw opgericht en is gevestigd in Monster. Deze stichting heeft tot doel de unieke teelt van druiven te bewaren. Met behulp van 150-175 vrijwilligers worden er diverse druiven geteeld, waaronder Frankenthaler, Glorie van Boskoop, Alicante. Voor meer informatie  kunt u terecht op de website van de stichting: www.westlandsedruif.nl.

 

 

meer
23
Jul
Tuin en Vrede (2) - Blik op de Tuin no. 911
23
Jul
Tuin en Vrede - Blik op de Tuin no. 910