Bollenstreek

Jaarvergadering.

Afdeling:

Bollenstreek

Datum:

06-03-2023


Kosten:

Gratis

Kosten lid:

Gratis

Locatie:

Poelhuis
Vivaldistraat 4
Lisse

Route

Algemene ledenvergadering

Afdeling Bollenstreek

7 maart 2023

 

Het bestuur van uw afdeling nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandagavond 6 maart 2023, aanvang 20.00 uur.

Deze avond blikken we terug op het afgelopen jaar en lichten we het een en ander toe betreffende de plannen voor het komende jaar. De vergadering wordt gehouden in Het Poelhuys Vivaldistraat 4, Lisse.

 Agenda:

1 Opening

2 Mededelingen

3 Ingekomen stukken. (post kan tot 1 maart naar de Penningmeester worden gestuurd)

4 Notulen van de vorige ledenvergadering (hamerstuk)

5 Jaarverslag 2022 (hamerstuk)

6 Financieel verslag 2022

7 Verslag kascontrole commissie

8 Verkiezing kascontrole commissie

9 Begroting 2023.

10 Bestuursverkiezingen, Bart Mein stelt zich beschikbaar om deel uit te maken van uw bestuur. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 1 maart.

    PAUZE

11 Heemtuin

12 Workshop

13 Bloemschikken

14 Tuinclub

15  Public Relations

16  Wat verder ter tafel komt.

17  Sluiting

We sluiten de avond af met een hapje en een drankje zodat u nog even kunt napraten en misschien nog een idee krijgt dat u ons aan de hand kunt doen, bv een nieuw bestuurslid, nieuwe activiteiten enz……..

Hamerstukken worden niet voor gelezen maar kunnen tot 1 maart worden aangevraagd bij het secretariaat